Jeśli są Państwo zainteresowani usługami, które świadczy nasze biuro rachunkowe, to serdecznie zapraszamy do naszej siedziby z następującymi dokumentami:

 • odpis wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy: Spółki z o.o., jawne, komandytowe, przedstawicielstwa osób zagranicznych) lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy: osób fizycznych i spółek osób fizycznych),
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • umowa o prowadzenie rachunku bankowego,
 • umowa najmu lokalu, (jeżeli firma taką posiada),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o rejestracji podmiotu do podatku VAT.

W sytuacji gdy Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana, nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów oraz w zarejestrowaniu działalności. Księgowość firm prowadzona przez biuro rachunkowe z uprawnieniami, zapewnionymi przez wysokie kwalifikacje pracowników uwalnia od trosk. Profesjonalna obsługa przedsiębiorców przez biuro rachunkowe zapewnia czas potrzebny na koncentrację na biznesie.

Przekrój usług:

  Podatki:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

  Kadry:

 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • prowadzenie spraw BHP.

  Ponadto:

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przekształceń formy prawnej firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • zwroty VATu w budownictwie mieszkaniowym.

Copyright © 2019 · Quality Finance